Gegevensbescherming

Fast Catering respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website. Fast Catering garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld.

Door gebruik te maken van de website stemt u ermee in dat Fast Catering de door u verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy mag verwerken.

Uw gegevens worden primair gebruikt voor de behandeling van offerteaanvragen en voor zover dat voor het overige voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten van belang is. De offerteaanvrager stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens aan cateraars kunnen worden doorgegeven. Fast Catering zal de door de offerteaanvrager verstrekte gegevens, behoudens gerechtelijk bevel of dwingend wettelijk voorschrift, echter nimmer aan derden ter beschikking stellen voor zover dat niet in verband staat met de uitvoering van de tussen de offerteaanvrager en Fast Catering gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het plaatsen van recensies en beoordelingen van medegebruikers van de website. Deze gegevens worden op onze website geplaatst.

Fast Catering evalueert zijn dienstverlening graag bij de offerteaanvrager door persoonlijk contact met hem op te nemen. In een voorkomend geval geschiedt dit binnen bekwame tijd na verstrijken van de door de offerteaanvrager aan Fast Catering opgegeven uitvoeringsdatum van de cateringdiensten. De offerteaanvrager is nimmer verplicht aan een dergelijk evaluatieverzoek te beantwoorden en Fast Catering zal niet vaker dan één keer een dergelijk verzoek indienen, tenzij de offerteaanvrager nadrukkelijk met afwijking daarvan instemt.

Uw gegevens kunnen voorts worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Fast Catering indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Op de voorgeschreven wijze kunt u zich voor ontvangst van deze nieuwsbrieven en aanbiedingen uitschrijven.

De door u verstrekte gegevens worden aan derden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten nodig is. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden voor zover de met u gesloten overeenkomst daarin niet voorziet. Fast Catering kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop cateraars met persoonsgegevens van de offerteaanvrager omgaan en kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De op de website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door Fast Catering slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten of krachtens wettelijk voorschrift noodzakelijk is.

 

Gebruikersstatistieken

Fast Catering verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. In dat kader maakt Fast Catering bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fast Catering zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers te verzamelen. Noch Fast Catering, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Fast Catering, dan kunt per e-mail contact met ons opnemen. Fast Catering helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Het team van Fast Catering